Home

     Korporacija Geosrbija digit i Geomap company doo se sastoji iz Samostalne geodetske radnje Geosrbija digit vlasnika Božović Milonje i preduzeća Geomap company doo čiji je osnivač i direktor Božović Milonja.
     Samostalna geodetska radnja Geosrbija digit osnovana je 02.08.2002. god. rešenjem APR-e br. BP. 35026/06, mat. br. 55377669, PIB 101389243, žir. rač. 202-54660-38, žifre delatnosti 74204 (geodetski poslovi) i 70310 (aktivnosti u vezi nekretnina za tuđ račun), licenca Republičkog geodetskog zavoda br. 952-03-161/02-3 za poslove koji se odnose na održavanje premera, katastra nepokretnosti, katastra zemljišta i vodova i za obavljanje geodetskih radova za posebne potrebe.
     Geosrbija digit zapošljava dva radnika: 1. geodetskog inžinjera akademskih studija i 1. geodetskog inžinjera strukovnih studija.
     Preduzeće Geomap company doo osnovano je 13.11.2006. god. rešenjem APR-e br. BD. 179100/06, mat. br. 20219041, PIB 104700141, žir. rač. 205-112533-49, žifra delatnosti 74204 (geodetski poslovi), licenca Republičkog geodetskog zavoda br. 952-03-80/06-1 na poslovima za čije je izvođenje predviđeno izrada glavnog projekta, stručne poslove koji se odnose na održavanje premera, katastra nepokretnosti, katastra zemljišta i vodova i za obavljanje geodetskih radova za posebvne potrebe.
       Geomap company doo zapošljava tri radnika: 1. dr. prof. dipl. geod inž. 1. geodetskog inšinjera strukovnih studija i 1. geodetskog inžinjera.

 

design by 2008